Продължете към съдържанието

Стартира регистрацията за Юбилейната научна конференция „50 години медицинско образование и наука в Плевен“

През 2024 г. Медицински университет – Плевен ще отбележи своя 50-годишен юбилей с поредица от тържествени събития и научни форуми. Най-значимият научен форум за 2024 година ще бъде Юбилейната научна конференция „50 години медицинско образование и наука в Плевен“, която ще посрещне гости от България и света в периода 1 – 3 ноември 2024 г.

Очакваме активното участие както на учени и водещи авторитети от академичните среди и клиничната практика, така и на млади изследователи. Конференцията ще предложи възможност да се срещнем с приятели и колеги, да споделим опит и да се запознаем с най-новите разработки и изследвания в областта на медицината, фармацията и общественото здраве.

Краен срок за регистрация и изпращане на резюметата – до 31 май 2024 г.:

http://www.mu-pleven.bg/index.php/bg/registration-fees-bg