Продължете към съдържанието

За Световния ден за борба с диабета в Клиниката по ендокринология  при УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ще се проведат безплатни прегледи и обучителни срещи

По повод Световния ден за борбата с диабета – 14 ноември, екипът от Клиниката по ендокринология и болести на обмяната в „УМБАЛ-Д-р Георги Странски” Плевен, организира за 12-и пореден път профилактичната кампания „Дни на открити врати” . Тази година те ще са под наслов “Профилактиката има ключово значение”.

Станалата вече традиционна кампания се осъществява с подкрепата на директора на “УМБАЛ-Д-р Георги Странски” доц. Цветан Луканов, дм, на ръководството на Медицинския университет и ректора му проф. Д-р Добромир Димитров, дм, и с партньорството на пациентската организация „Диабетно сдружение- Диабет” гр. Плевен.

В рамките на инициативата в три поредни дни: 13-15 ноември 2023 г. в Клиниката по ендокринология и болести на обмяната, ще бъдат провеждани безплатни  измервания на кръвна захар, телесно тегло и обиколка на талията на болните със захарен диабет и ще бъдат давани индивидуални консултации, относно лечението с цел  постигане и поддържане на по-добър метаболитен контрол.

Мотото на инициативата тази година е „Профилактиката има ключово значение”. Усилията и вниманието ще бъдат насочени към ранна и своевременна диагностика на лицата, застрашени от развитие на захарен диабет.  Затова  Клиниката по ендокринология и болести на обмяната отваря своите врати и за изследване на лицата  без диабет. Специално внимание ще се отдели на лицата с висок риск за възникване на диабет или такива с известни преддиабетни  състояния, както и родственици по първа и втора линия с диабет, лица над 45 години, жени с диагностициран през бременността гестационен диабет или жени, родили деца с тегло над 4500 грама.

Основание да фокусираме вниманието си към лицата с повишен риск от диабет е, че при една добре организирана профилактика и ранно обхващане на преддиабетното състояние може да спести около 55-58% от развитието на диабет и усложненията му. Затова тези лица ще бъдат насочени в Клиниката по ендокринология и болести на обмяната за безплатно провеждане на скринингови тестове и прецизно уточняване на здравословното им състояние.

През тези три дни ще бъдат проведени и два вида лекционни обучения – за пациенти и лекари.

На 13, 14 и 15 ноември 2023 г. от 10.30 ч. в Кабинета за обучение на диабетно болните в Клиниката по ендокринология и болести на обмяната ще бъдат изнесени последователно три публични общообразователни лекции за пациенти на теми: Съвременни аспекти в терапията на втори тип захарен  диабет” на 13 ноември  2023 г., „Ролята на хипергликемията за възникване на диабетните усложнения” на 14 ноември 2023 г. и „Практически насоки в съвременното лечение  и самоконтрол при захарен диабет” на 15 ноември 2023г.

На 13  ноември 2023 г. от 14 ч.  в зала “Парвум” на Учебен корпус във Втора клинична база ще бъде изнесена публична лекция пред момичета в репордуктивна възраст, страдащи от първи тип захарен диабет и техните близки на тема „Предварително планиране на бременност- защо е важно?”.

На 14 и 15 ноември 2023 г. от 12 ч., отново в  Кабинета за обучение на диабетно болните в Клиниката по ендокринология и болести на обмяната пред  общопрактикуващи лекари и ендокринолози ще бъдат  изнесени две лекции на теми – „Съвременни препоръки за контрол на хипергликемията при захарен диабет тип 2”   и    „Предизвикателството да лекуваш пациенти с втори тип захарен  диабет и затлъстяване”.

Мероприятията ще бъдат проведени под символа на Синият кръг на надеждата „Заедно срещу диабета”, съвместно с представителите на Плевенската пациентска организация „Сдружение Диабет”, която е член на Българската  Асоциация „Диабет”.

На 14 ноември 2013 г. от 10.30 ч. ще се поведе и работна среща на тема „Битката срещу диабета може да бъде спечелена ако хората и обществото знаят повече”.

Ще участват представители на структури от системата на здравеопазването, ендокринолози, общопрактикуващи лекари и представители на пациентски организации.

Целта на инициатива е да допринесе за повишаване на качеството на лечение на диабетно болните и своевременно да бъдат диагностицирани и отстранени факторите, които водят до появата на диабетни усложнения и свързаната с тях съпътстваща сърдечно-съдова заболеваемост. Всяка медицинска дейност, водеща до понижение на тези фактори е важна стратегия за ограничаване на диабетните усложнения. Чрез тази активност ще се заздрави  връзката между лекар и пациент – важен момент в постигането на взаимна удовлетвореност от съвместните действия в полза на хората с диабет.