Продължете към съдържанието

В знак на протест Медицинският университет в Плевен затваря врати утре

Академичната общност на плевенския университет подкрепя решението на Съвета на ректорите на висшите училища в страната, което е взето на 17 май за провеждане на протестни действия.

С решение на Ректорския съвет, Медицински университет Плевен се присъединява към 44  висши училища, които обявихa 20 май за ден на затворени врати, с изключение на провеждане на действия от неотложен характер. Преустановява се учебният процес на територията на Ректорат 1 и Ректорат 2.

Ректорът на университета проф. д-р Добромир Димитров, каза, че последните три години са били изключително бури, динамични, трудни за нас като ръководства на висшите училища в страната. „Чашата преля с поредните промени в Закона за висшето образование, където се заложи трудовите възнаграждения на част от администрацията, така и на академичния състав да се изчисляват като проценти от средната брутна работна заплата. Това нещо все още не е факт, дори не са правени изчисления колко пари ще трябват. Това е много ясен сигнал, че за последните два месеца държавата, сега в лицето на служебния кабинет, а преди това и на управляващия редовен кабинет, не е направила необходимото, да сметне разхода, който трябва да бъде направен допълнително, за да се повишат възнагражденията“, каза ректорът на МУ-Плевен проф. д-р Добромир Димитров. И допълни, че през последните години висшите училища в страната са постигнали до три пъти увеличение на научните резултати на публикационна активност. „Ние излязохме на картата на световните научни постижения в световните реферирани търсачки и това трябва да бъде оценено. Ние сме единствената сфера в България с оценка за качество и рейтингова система, която отговаря на съвременните изисквания“, заяви още проф. д-р Димитров. Той е категоричен, че българското образование и наука трябва да са приоритет за управляващите.  

Утре, 20 май, в 12:30 ч., в деня на затворени врати в знак на протест ръководството, академичната общност и администрацията ще излязат пред Ректората на Медицински университет – Плевен. Независимият синдикат при висшето училище също се включва в протеста.