Продължете към съдържанието

В МУ-Плевен откриха фотоизложба посветена на „Жените на БАН в науките“

Фотоизложбата „Жените в историята на Българската академия на науките“ бе открита днес в Телекомуникационния ендоскопски център на Медицинския университет (МУ) в Плевен. 

Експозицията е подготвена от Научния архив на Българската академия на науките (БАН) и е част от проект, подкрепен от световната организация ЮНЕСКО, по който е издаден енциклопедичният справочник „Жените в историята на Българската академия на науките“. Той събира автентични документи и информация за 952 жени учени в БАН, а експозицията, представена в Медицинския университет, представя 70 от тях. Изложбата е разположена върху 19 пана и прави ретроспекция на темата за жените и мястото им в създаването, развитието и утвърждаването на БАН и на нейните научни институти. 

Изложбата се открива в рамките на културната програма, съпътстваща честванията на 50-та годишнина от основаването на висшето медицинско училище в Плевен и е свързана с отбелязването на 155-та годишнина от основаването на Българската академия на науките, каза доц. Теодора Вълова, директор на Регионалния академичен център в Плевен, който е част от националната академична мрежа на БАН.

Българската наука има своето женско начало и своето развитие през годините, подчерта при откриването на експозицията проф. д-р Славчо Томов, директор на Научно-изследователския институт към МУ – Плевен. Той допълни, че в наши дни не само в БАН, но и в плевенския медицински университет и във всички други висши училища в страната, е голям приносът на българската жена в развитието не само на българската, но и на световната наука. Проф. Томов подкрепи и тезата, изказана от доц. Вълова, че жената е двойно благословена – да дава живот и да дава знания.