Продължете към съдържанието

Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания – гр. Дебелец -Велико Търново, търси да назнач специалисти „Кинезитерапия” и „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“

ЦЕНТЪР ЗА КОМПЛЕКСНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ И ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – ГР. ДЕБЕЛЕЦ

ОБЯВА

Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания – гр. Дебелец (общ. Велико Търново) търси дипломирани студенти от специалностите „Кинезитерапия” и „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“ за екипа ни.  

Стартовата заплата е 1450 лв. при 7-часов работен ден, от понеделник до петък.

ЦКОДУХЗ — гр. Дебелеп е лечебно заведение, по смисъла на чл. 5, ал. 1 от ЗЛЗ и второстепенен разпоредител с бюджетни средства към Министерство на здравеопазването.

Потребителите на центъра са деца от 0 до 18-годишна възраст с различни увреждания и хронични заболявания, в това число деца с психични проблеми.

Кандидатите за двете свободни позиции „Кинезитерапевт“ и „Рехабилитатор“ могат да подават документи /CV, копие от диплома/ на e-mail: ckoduhz_debeletz@abv.bg

Всички кандидатури ще бъдат разглеждани строго конфиденциално, съгласно ЗЗЛД.

За въпроси и допълнителна информация  тел. 0879 252 701