Продължете към съдържанието

В БАН акад. Горчев изнесе лекция на тема “Какво разбираме под термина интелектуална хирургия?“

На академичен семинар на БАН „Актуални проблеми в науката“ акад. д-р Григор Горчев, Почетен ректор на МУ-Плевен, изнесе лекция на тема: „Какво разбираме под термина интелектуална хирургия?“.

Акад. д-р Григор Горчев: „Съвременната хирургия търпи развитие – отворена, лапароскопска и роботизирана. В момента е актуален и терминът „интелектуална хирургия“, развиваща се на базата на съвременните технологии. Съвременният хирург трябва да притежава основно интелект, пространствено мислене и познания за анатомията на структурите, с които работи.“

Пред аудитория от академици и член-кореспонденти на БАН, колеги и приятели акад. д-р Григор Горчев и проф. д-р Славчо Томов представиха книгата си „Минимално инвазивна гинекологична хирургия“, Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“. Сред присъстващите в БАН бяха и водещи лекари от авторския колектив: доц. д-р Тихомир Тотев, доц. д-р Лъчезар Танчев, д-р Десислава Кипрова, д-р Тодор Димитров и др.