Продължете към съдържанието

Със задна дата Здравно министерство увеличава заплатите на спешните медици в болниците

Средно 2000 лв. за лекар и 1500 лв. за медсестра ще стане заплащането в Спешните приемни отделения в болниците. Предложението за промяната е в Наредба 3 на МЗ, публикувана вчера за обществено обсъждане. В момента средният разход за лекар там е 1800 лв., а за медицинска сестра – 1100 лв. С приемането на промените заплащането ще достигне нивата, определени в подписания наскоро Колективен трудов договор. Ведомството предлага още новите стойности да влязат в сила със задна дата, от 1 януари 2022 г.

С промените в наредбата се увеличават също така и средствата, които ведомството изплаща на болниците за готовността им за реакция при заразни болести, като увеличението е с между 33 и 60 на сто в зависимост от нивото на компетентност на съответното лечебно заведение. Така средният разход на легло на годишна база за клиники и отделения от първо ниво на компетентност се увеличава от 15 000 лв. на 20 000 лв. За структурите от второ ниво сумата нараства от 25 000 лв. на 40 000 лв., а за тези от трето – от 35 000 лв. на 48 000 лв.

Увеличава се и субсидията за дейностите, свързани с туберкулоза, както и за психичните заболявания.

При лечението на пациенти с туберкулоза процентното увеличение варира между 33 и 48 на сто, като например за леглоден лечение в структури от второ ниво на компетентност сумата нараства от 63,80 лв. на 90 лв., в структури от трето ниво – от 74,80 на 100 лв., а цената за извършен и отчетен преглед от 44 лв. става 65 лв.

По отношение на психичните заболявания увеличението е средно с около 29 на сто. За леглоден в структури от първо ниво на компетентност вместо досега отпусканите 38,50 лв. МЗ ще изплаща 50 лв. За тези от второ ниво сумата става 60 лв., като досега тя беше 46,20 лв., а за тези от трето ниво тя нараства от 50,60 лв. на 65 лв.