Продължете към съдържанието

УМБАЛ “Свети Георги” Пловдив с награда за инвестиции в детското здравеопазване

Отличие за Инвестиция в детското здравеопазване за 2023 година получи УМБАЛ “Свети Георги” – Пловдив с проекта си за новия Лечебно-диагностичен корпус за детски, хематологични и онкологични заболявания. Награждаването бе по време на официална церемония в залата на хотел „Санкт Петербург”, като част от осмото издание на Балканските медицински награди.

Златната статуетка бе приета от председателя на Съвета на директорите на лечебното заведение доц. д-р Иван Соколов.


Благодарим за наградата и за признанието. След дълга и упорита борба, днес строежът е вече факт, а съвсем скоро ще имаме и база, която изцяло отговаря на съвременните изисквания за лечение, оборудвана с модерна техника. В клиниката ще работят едни от най-добрите и отдадени на работата си специалисти. Поздравления за това, че не никой не се отказа от идеята и получи подкрепата на толкова хора, каза доц. Соколов. 

Връчването на наградата бе в навечерието на 144 годишнина от основаването на болницата. По този повод изпълнителният директор на най-голямото лечебно заведение в страната проф. д–р Карен Джамбазов направи кратка равносметка за развитието на болницата през последните години. 

От фактическа декапитализация през 2010 година, над 24 млн. лева натрупани загуби и близо 14 млн. лв. просрочени задължения към доставчици, през последните години болницата е сред първите позиции на най-успешните организации в здравеопазването и ежегодно реализира значителна печалба от дейността си.

Поемайки ръководството на изправеното пред фалит лечебно заведение, преди около 13 години мениджърският екип трябва да избере безпрецедентен и решителен курс на управление. Усилията се насочват не толкова към рестрикции и използване на всички приходи за покриване на старите дългове, колкото към това цялата енергия и ресурси да бъдат вложени в подобряването на условията на труд и заплащане, мотивиращо персонала, въвеждане на нови технологии с нови медицински дейности и осъвременяване на остарялата материално-техническа база. Стремежът на ръководството на УМБАЛ “Свети Георги” Пловдив е непрекъснато да се поддържа и развива конкурентносспосбността на клиничните и диагностични структури, с по-големи възможности за дейност на болничните звена и повече приходи. Но за да успее да поддържа стабилност при управлението на всички основни и допълнителни дейности се изисква сигурна финансова политика, с оглед на което от 2011 г. до момента лечебното заведение в края на всяка година формира положителен финансов резултат.

Ефективното управление изисква и добро планиране на всички разходи, благодарение на което в периода 2011 – 2022 г. УМБАЛ “Свети Георги” формира собствен ресурс в размер на над 100 млн. лв., с който реализира редица проекти за подобряване условията на работа, модернизиране на диагностично-лечебната база и базата за обучение на студенти, докторанти и специализанти.

Болницата кандидатства на конкурентен принцип и печели множество проекти по различни финансови инструменти и програми на ЕС

Част от осъществените проекти са създаването на Високотехнологичен център за образна диагностика на онкологични заболявания, Интегралният център за хирургично лечение на тумори и травми, Високотехнологичният център за трансфер на знание на здравни технологии за Южен Централен регион на България, преустройството на бившия спешен сектор в Хирургическия блок в модерно Спешно отделение по стандарта „Спешна медицина“ и строителството на нова инженерно-техническа инфраструктура и нови сгради.

Примери са също така мащабните преустройства и ремонти на повечето клиники и отделения на лечебното заведение и закупуването на иновативни технологии и медицинска апаратура, в т.ч. редица роботизирани медицински системи.

В резултат на последователната политика през последните години, УМБАЛ „Свети Георги“ в момента е подготвена за предизвикателствата на новото време, а повечето клиники на здравното заведение технологично и професионално се равняват на най-добрите примери в Европа и по света.