Продължете към съдържанието

Среща-дискусия „Психично здраве за медицински лица“ с преподаватели и студенти организира Фондация Астра Форум в МУ-Плевен

62% от младите лекари у нас са заявили, че страдат от депресия, тревожност или стрес, влошено от работната им среда или обучение

Психичното здраве на медицинските специалисти в страна е повод да сме в Медицинският университет в Плевен, каза Момчил Баев, д.м., председател на Фондация Астра Форум, която организира среща-дискусия по темата.  Целта на Фондацията е психичното здраве на лекарите, за това в МУ-Плевен се проведе  среща за важността от превенция на професионалното прегаряне. Мероприятието се състоя пред преподаватели и студенти в зала „Амброаз Паре“ на Телекомуникационен център при МУ-Плевен. Темата му „Ранната превенция на „бърнаут“ предотвратява пандемия от нестихващ емоционален стрес, казва още Мартин Баев. И се обърна към аудиторията, че като бъдещи работници в сферата на здравеопазването, е добре да знаят не само какви са рисковете на професията, но и как да ги разпознаят и предотвратят.   

Според проучвания се оказва, че младите лекари, включително и студентите по медицина, имат два пъти по-голям риск от „прегаряне“ в сравнение с по-възрастните медицински специалисти. При проучване на Фондация Астра Форум, през април 2022 г. се оказва, че 62% от младите лекари са заявили, че страдат от депресия, тревожност, стрес или друго състояние на психичното здраве, влошено от тяхната работа или обучение.

Поддържането на психичното здраве на здравните работници е важна част от общественото здраве и здравето на пациентите. Често стресът и натоварването са причина за лекарски грешки или неудовлетвореност от работата.

„Всички здравни специалисти, които работят с хора са в някаква степен застрашени от професионално прегаряне или т.нар. бърнаут. Представихме каква е класификацията на заболяването според МКБ, но и поговорихме най-вече за това, какво е решението за прегарянето на работното място. Това са психотепаевтични групи, които Фондация Астра Форум с подкрепата на УНИЦЕФ организира. Искаме да повишим чувствителността на всички студенти от медицинските университети, за да могат повече хора да търсят услугите свързани с психичното им здраве“, каза Момчил Баев.

Според него бърнаута се среща все по-често в световен мащаб, но и в медицинската професия, а тази тенденция нарасна по време на пандемията от Ковид -19. Тогава много здравни работници останаха изолирани от семействата си, работеха много часове без почивка, а от тук и риска от професионалното прегаряне. В хода на срещата се представиха и проучвания от чужбина, и от България, от която за съжаление няма много данни.

„Симптомите на бърнаут синдрома са много и разнообразни. Не може да се каже, че това е класическо заболяване. Често той се проявява на работното място, докато в реална среда липсва.  Когато се прояви синдрома се появява нетърпимост към колеги, пациенти, изявява се нежелание за работа, уморяемост. Различни са факторите, но хроничната умора е факт“, поясни още Баев.  Според него разликата между проявата на бърнаута между млади и стари е, че при по-възрастните хроничният стрес и умора са се превърнали в норма, докато при по-младите, когато се сблъскат с проблема на тях им прави по-голямо впечатление. Младите споделят, че има нужда от подкрепа и работата ги натоварва, пренасят част от служебните си проблеми в къщи, което влошава качеството им на живот.

„Много е важно, когато човек усети, че нещата тръгват в тази посока да потърси помощ навреме. Подкрепата, най-добре ще е да дойде от психолози и психотерапевти. За съжаление не навсякъде има подобни специалисти, които работят с тази материя. Друга пречка е, че в амбулаторната грижа не съществува понятие свързано с психичното здраве. В страната, ако човек се нуждае от психотерапия няма как да я получи, като част от своето обществено осигуряване“, коментира Баев.

И поясни, че в хода на срещата в Плевен, е засегната и темата за комуникацията между лекари и пациенти. „Свързваме психичното здраве на специалистите с възможността им да общуват с пациентите. Когато човек е в добро психично здраве на работното си място, той много по-успешно би могъл да общува със своите пациенти“, допълни той. В заключение стана ясно, че до момента подобни срещи са проведени в София, Стара Загора, а Плевенският университет е третият в страната, в който Фондация Астра Форум организира среща посветена на психичното здраве на медицинските специалисти.