Продължете към съдържанието

Споразумение за сътрудничество подписаха ректорите на Тракийския университет в Стара Загора и Медицинския университет в Плевен

Ректорите на Тракийски университет и Медицински университет Плевен, проф. Добри Ярков и проф. Добромир Димитров – подписаха споразумение за сътрудничество и съвместна дейност между двете висши учебни заведения.

Ректорите на Тракийски университет и Медицински университет- Плевен, проф. Добри Ярков и проф. Добромир Димитров – подписаха споразумение за сътрудничество и съвместна дейност

Проф. Димитров, придружаван от екипът си е посетил Тракийския университет за официалното подписване на спогодбата. От страна на домакините на срещата са присъствали ректорското ръководство на старозагорската алма-матер, начело с проф. Ярков, както и деканите на Медицински и Ветеринарномедицински факултети – доц. Ананиев и проф. Стоянчев.

Съгласно споразумението, двете висши уилища ще обединят усилията си за създаване на оптимални условия за ефективно използване на ресурсите и потенциала си в областта на образованието, квалификацията и научно-изследователската дейност, както и по отношение на проучване, споделяне на опит, добри практики с цел осигуряване на качествено висше образование. „Времето на академичното разделение приключи” – е казал в хода на срещата проф. Димитров и е допълнил: “Дойде моментът на консолидирането в името на бъдещето!”

Основните сфери на сътрудничество, за които са се споразумели двете институции, са разработване на съвместни програми за обучение, сътрудничество в областта на научните изследвания и технологиите. Също така и за провеждането на теоретични и практически форми на подготовка, развитие на системата за управление на учебната и научно-изследователската дейност, съвместни предложения в посока подобряване на нормативната база и институционалното изграждане в областта на образованието, квалификацията и научно-изследователската дейност. Споразумението още  предвижда и методическа, и практическа помощ при разработване, и внедряване на нови форми на обучение, създаване на условия за мобилност на студенти и преподаватели. Изграждането на съвместни научно-изследователски екипи с цел изпълнение на проекти за научни изследвания, технологични разработки и изпитания, съвместна организация на симпозиуми, конференции, семинари, кръгли маси и др., още е заложено в споразумението.  

От своя страна домакините от Тракийския университет за заявили:„Бъдещето е в партньорството и кооперирането”, е казал проф. Ярков, при официалното подписване на споразумението.

„Верният път е този на обединението – нека бъдем пътеводна светлина и модел за подражание за останалите колеги в образователната система. Вярвам, че това е ключът на успеха!“, още е заявил ректорът на старозагорския Тракийски  университет.

В рамките на посещението гостите са посетили новоизградения Академичен информационен център – бъдещия “дигитален дом” на възпитаниците на Тракийски университет и Научния център по аквапоника. Той  е впечатлил гостуващите с модерния метод за иновативно отглеждане на риба и растения. Официалната визита е приключила с разглеждане на една от експозициите в Тракийски университет, а именно уникалния „Музей на коня и конния спорт“, който е съхранил изключително ценни експонати от Третото българско царство.