Продължете към съдържанието

С нов метод откриват оксидативния стрес при мъжете в андрологичната лаборатория на  МЦ КИРМ „Св. Елисавета“ в Плевен

Причините, които водят до мъжки инфертелитет са разнообразни, казва д-р Данаил Мартинов, специалист по биология и ембриолог в МЦ КИРМ „Св. Елисавета“ в Плевен. Сред тях са варикоцеле, хипогонадизъм, инфекции на пикочните пътища и редица хронични  заболявания, които са добре известни, и лесно могат да бъдат диагностицирани.

Д-р Данаил Мартинов, специалист по биология и ембриолог в МЦ КИРМ „Св. Елисавета“ в Плевен

Вредните факторите на околната среда и нездравословния начин на живот се спрягат, като едни от основните причини, намаляващи репродуктивните способности на мъжа, обяснява специалистът. Независимо от напредъка през последните години в диагностицирането на мъжкото безплодие в около 50 % от случаите тези причини се категоризират като идиопатични.

Литературните данни показват, че а оксидативният стрес е налице при 80% от тези пациенти

Идиопатичният мъжки инфертилитет се определя като неясна причина за намалено спермално качество по отношение на сперматозоидната концентрация, подвижност и морфология при клинично здрави мъже с нормален хормонален и генетичен статус.

Необходимостта  от ново поколение диагностични инструменти засилва интереса на учените в посока създаването на нов надежден и точен метод за оценка на оксидативения стрес в семенна проба, с което да се подобри диагностиката на мъжкото безплодие и последващата адекватна антиоксидантна терапия.

Състоянието на организма, при което има свръхпродукция на реактивни форми на кислород и други свободни радикали, и/или понижена антиоксидантна защита се означава като оксидативен стрес. Условията за проява на този дисбаланс се получават под действието на различни ендогенни /възпалителни процеси, заболявания, емоционален стрес и др./ и екзогенни фактори /фактори на околната среда като замърсен въздух, радиация и др./.

В допълнение към идиопатичното безплодие, патологии като инфекция на пикочните пътища, хроничен простатит, варикоцеле, усукване на тестисите и крипторхизъм са добре установени причини за семенния оксидативен стрес, допълва д-р Мартинов.

Оксидативният стрес нарушава различни критични функции на сперматозоидите и може да повлияе потенциала им да оплодят успешно яйцеклетката, и да създадат ембрион с добро качество.

Оксидативният стрес се изразява в разнообразни клетъчни увреждания

Поради високото съдържание на ненаситени мастни киселини в
сперматозоидната мембрана, тя е податлива на окислително увреждане. При окисляването на липидите двойните връзки на ненаситените мастни киселини се атакуват от свободните радикали, при което се образува липиден пероксиден радикал. Липидният пероксиден радикал реагира със съседната липидна молекула, предизвиквайки верижна реакция, която може да окисли повече от 50% от плазмената мембрана на сперматозоида. Повишените нива на оксидативен стрес могат да окажат негативен ефект върху качеството на спермалната ДНК. Най-новите литературни данни сочат, че около 55 милиона мъже в света могат да бъдат диагностицирани с MOSI (Male Oxidative Stress Infertility), тоест мъжки инфертилитет дължащ се на оксидативен стрес.

Най-важното, което трябва да се знае, е, че правилното диагностициране на мъжки инфертилитет дължащ се на оксидативен стрес е потенциално лечимо състояние, каза още д-р Данаил Мартинов.