Продължете към съдържанието

С дни на отворени врати РЗИ-Ловеч отбелязва Международният ден без тютюнопушене

Във връзка с Международния ден без тютюнопушене 16 ноември 2023г. РЗИ Ловеч обявява „Отворени врати за посещение в Кабинета за консултиране и отказване от тютюнопушенето“.

През целия месец ноември всеки пушач може да се консултира безплатно как да откаже тютюнопушенето в Кабинета за консултиране и отказване от тютюнопушенето в РЗИ гр. Ловеч, ул.“Съйко Съев“27А, кабинет №8, тел.068699424 и на Националната телефонна линия за отказване от тютюнопушенето 0700 10 323.

В България, 34,5 % от населението на възраст над 20 г. са ежедневни пушачи (по предварителни данни от проведеното през 2020 г. Национално проучване на факторите на риска за здравето на НЦОЗА), а тютюнопушенето, като рисков фактор за здравето води до сърдечносъдови, ракови, белодробни, мозъчни и други тежки заболявания.

По данни получени през 2020 г. остава проблемът с тютюнопушенето сред подрастващите продължава да е актуален. Резултатите от изследването показват, че 26.3% от анкетираните са правили опити да пушат цигари, с незначителен превес на момичетата (26.8%) над момчетата (25.6%). Почти всяко пето дете е настоящ пушач, като относителният дял на момичетата е малко по-висок (17.3% срещу 16.4%). Разпределението по възрастови групи показва, че тютюнопушенето е много по-разпространено сред 15-19-годишните (31.4%), отколкото сред тези на 10-14 години (4.0%). Сред пушачите и в двете възрастови групи преобладават момичетата, макар и незначително.

Решението да не се пуши си заслужава всеки един момент!!!