Продължете към съдържанието

Проверки на обекти с обществено предназначение извършиха здравните инспектори в ловешка област

25 проверки на обекти с обществено предназначение извършиха здравните инспектори от  РЗИ – Ловеч, за спазване на здравните изисквания в  Ловеч, Троян, Летница и  Тетевен. При извършените инспекции се установи, че обектите отговарят на нормативната уредба.  

Извършена е проверка на 18 козметични продукта в 4 обекта за производство на  козметични продукти за съответствие с изискванията на Регламент 1223/2009г. относно козметичните продукти по отношение на състав, етикетиране и срок на годност. Не са констатирани нарушения.

Извършени са 10 проверки са във връзка с чл. 56 от Закона за здравето за прилагане на забраната за тютюнопушене на закрити обществени места. Проверени са 2 аптеки в гр. Тетевен; 3-ма лекари с разрешения за продажба на лекарства в с. Градежница и с. Гложене общ. Тетевен и 5 лечебни заведения – групови практики за специализирана медицинска помощ  по Кардиология, Неврология и Ортопедия и травматология на територията на гр. Ловеч. Нарушения не са установени.

Осъществени са 2 проверки по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и 2 проверки по Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите в аптеки в гр. Тетевен. Установени за 2 нарушения на законодателството и предстои издаване на 1 предписание и 1 Акт за установяване на административно нарушение.

През периода са извършени 3 проверки по Наредба 5 от 6 юли 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина и снабдяването им с лекарствени продукти на 3-ма лекари с разрешение за продажба на лекарства в с. Градежница и с. Гложене.

В  едно от лечебните заведения с разрешение се съхраняват лекарствени продукти в количества, повече от необходимите за 5-дневен курс на лечение, разрешени в Наредба 5/2011 г. Издадено е 1 Предписание и Заповед за спиране от продажба на лекарствените продукти. Предстои издаване на Акт за установяване на административно нарушение.

Извършени 5 проверки по Метрология на групови практики за специализирана медицинска помощ  по Кардиология, Неврология и Ортопедия и травматология на територията на гр. Ловеч. Нарушения не са установени –  ЕКГ апарати и апарати за кръвно налягане – стикери в срок.