Продължете към съдържанието

НЦЗПБ за поленитe: Фонът над по-голямата част от страната ще се образува от няколко дървесни вида

По-голямата част от полена във въздуха на София през март беше от цъфтящите ясени (53%) и сем. Брезови (23%), информират от НЦЗПБ. След ранния и интензивен цъфтеж през февруари, месец март премина по-спокойно, през повечето дни отчетеното количество прашец във въздуха на столицата беше по-ниско от средното, отчитат оттам. От сем. Брезови до средата на месеца прецъфтяха леските и елшите, а след 20-ти март започна цъфтеж при бреза и габър.

 Останалите цъфтящи видове бяха: сем. Кипарисови, тис, бряст, топола, различни върби и кленове. По-видим беше цъфтежът на плодни дръвчета, но техният прашец се отчита във въздуха рядко обикновено след силен вятър, защото те се опрашват от насекоми, сочи анализът на експертите. Очакванията им за април са обичайните за този период, като в прогнозата се подчертава, че по правило април е месецът с най-голямо количество прашец във въздуха, защото тогава цъфтят най-голям брой дървесни видове, които образуват и отделят огромно количество алергизиращ полен. В същото време експертите припомнят, че разпространението на прашец във въздуха зависи от метеорологичните условия r най-вече от честотата и интензитета на валежите. Според прогнозите през тази година за април се очакват малко по-високи температури и по-малко дъждове, което предполага, че през повечето дни на април въздухът ще бъде наситен с много прашец и това ще създава проблеми на пациентите с полиноза.

Поленовият фон над по-голямата част от страната ще се образува от няколко дървесни вида, обясняват експертите и дават следната прогноза за всеки вид:

  • Ясен. Повечето ясени са в края на своя цъфтеж и след средата на април количеството прашец ще намалява.
  • Сем. Кипарисови. Количеството полен ще остане сходно с това от месец март.
  • СемВърбови. На повечето места всички видове ще прецъфтят.
  • Клен. В градската растителност често се използват различни видове клен, които ще цъфтят през целия месец.
  • Плодни дръвчета. Най-ранните видове прецъфтяха и през първата половина на април ще са дърветата с най-забележим цъфтеж, но техният прашец не алергизира. Обаче те привличат като опрашители пчели, към чието ужилване са алергични много хора.
  • Сем. Брезови. Леските и елшите прецъфтяха на повечето места. В населените места ще се увеличават цъфтящите брези. В ниските планински части ще цъфти габърът. В градове като София е възможно натрупване на голямо количество полен от бреза и габър, което може да доведе до сериозни алергични оплаквания при сенсибилизираните пациенти.
  • Орех. Очаква се цъфтежът да започне около 10-ти април.