Продължете към съдържанието

Петият конгрес на Българската асоциация на лаборантите в образната диагностика и терапия ще се проведе в Плевен

От 5 до 8 октомври МУ-Плевен е домакин на V Конгрес на Българската асоциация на лаборантите в образната диагностика и терапия.

В периода 5-8 октомври 2023 г., с подкрепата на Българска Асоциация по радиология /БАР/ и под патронажа на ректора проф. д-р Добромир Димитров, висшето училище предоставя трибуна за споделяне на опит и знания на над 230 участници в V Конгрес на Българската асоциация на лаборантите в образната диагностика и терапия /БАЛОДТ/.

Фокусът на конгреса е насочен към образната диагностика и терапия на три групи лица – деца, бременни и жени в детеродна възраст. На форума ще бъдат представени над 25 доклада на теми от денталната, рентгеновата, интервенционалната, мамографската, магнитно-резонансната, компютър-томографската диагностика, лъчелечение и нуклеарна медицина, както и 5 сателитни фирмени симпозиума.

Откриването на форума ще е на 6 октомври с приветствие от доц. д-р Соня Вълкова, зам.-ректор по учебната дейност на МУ-Плевен, председателя на БАЛОДТ – гл. ас. Петранка Гагова и председателя на Конгреса – ас. Нина Михайлова.

Предконгресно, на 5 октомври, стартира Workshop на тема: „Какво трябва да знаем за йодните контрастни материи“, организиран от проф. д-р Галина Кирова. Международното дружество на рентгеновите лаборанти /International Society of Radiographers and Radiological Technologists – ISRRT/ ще бъде представено от гост-лекторите: г-н Еутимиос Агадакос /Euthimios Agadakos/, регионален директор на дружеството за Европа, с основни области на интерес: КТ, радиационна защита, безопасност на пациентите и г-н Димитрис Кацифаракис /Dimitris Katsifarakis/, член на борда на ISRRT.

Повече информация за V Конгрес на Българската асоциация на лаборантите в образната диагностика и терапия можете да намерите тук: https://www.technician-bg.com/