Продължете към съдържанието

Петима се състезават за едно място по медицина на изпита по биология и химия в Медицински университет – Плевен

На 2 юли 2024 г. ще се проведе редовният присъствен изпит по биология и химия за специалностите „Медицина“ и „Фармация“ в Медицински университет – Плевен (МУ-Плевен).

 Над 800 кандидат-студенти са подали заявления за участие в класиране. Заявеният общ брой места за прием по държавна поръчка за академичната 2024/2025 година в двете специалности е 179, от които 120 за „Медицина“ и 59 за „Фармация“. Средно петима кандидат-студенти се състезават за едно място в специалност „Медицина“ и трима – за „Фармация“. След запълването на местата по държавна поръчка, висшето училище ще обяви и прием на студенти платено обучение.

На 2 юли кандидатите ще заемат местата си от 8.00 до 8.30 ч. в изпитните зали на Ректората, Учебния корпус и Факултет „Фармация“. Точно в 8.45 ч в зала „Асклепий” на Ректората ще бъдат изтеглени изпитните варианти по биология и химия. Това ще стане в присъствието на Академичното ръководство, председателите на комисиите за оценяване на конкурсните работи по биология и химия, председателя на Техническата комисия за прием на кандидатстудентски документи, журналисти и родители.

За поредна година кандидатстудентският изпит по биология и химия се провежда в един ден за специалностите „Медицина“ и „Фармация“. Изпитът е двукомпонентен с продължителност четири часа, без фиксиране на времето за представяне по двете дисциплини. Максималният бал е 42 единици, а минималният бал – 24 единици. Класирането се извършва по реда на желанията и по низходящ ред на бала, като водещ критерий е редът на посочената специалност и след това балът.

Голяма част от зрелостниците се явиха през м. април на предварителния изпит по биология и химия за магистърските специалности „Медицина“ и „Фармация“ и ще участват в класирането само с оценките от предварителната сесия. Тези, които се явяват и на редовната изпитна сесия, автоматично ще участват в класирането с по-високата оценка.

Повече информация за хода на кандидатстудентската кампания можете да намерите на сайта на МУ-Плевен в ПРИЕМ 2024:

https://www.mu-pleven.bg/index.php/bg/admission/bulgarian-students