Продължете към съдържанието

От 1 август МУ – Плевен приема документи за платено обучение по специалностите „Медицина” и „Фармация“ и за бакалавърските програми

Медицинският университет – Плевен за поредна година отпуска места за платено обучение по магистърските специалности „Медицина” и “Фармация” и за бакалавърските програми за академичната 2022/2023 година.

За магистърските специалности „Медицина” и „Фармация“ право да кандидатстват за обучение срещу заплащане имат кандидат-студентите, положили успешно конкурсни изпити по биология и химия, но некласирали се за местата по държавна поръчка. Това право ще бъде дадено и на кандидати, положили успешно състезателните изпити в друг медицински университет срещу представена служебна бележка с оценките. Кандидатите за платено обучение в МУ-Плевен, могат да подават документи от 1 до 7 август на ел. поща: ksk@mu-pleven.bg.

Класирането на приетите за платено обучение студенти ще бъде обявено на 9 август, като при равен бал предимство ще имат кандидатите, положили успешно конкурсните изпити в МУ-Плевен. Записването на приетите студенти в магистърските специалности ще се извърши от 10 до 12 август в студентските канцеларии на факултетите „Медицина“ и „Фармация“.

За бакалавърските програми във факултетите „Здравни грижи”, „Обществено здраве” и в Медицинския колеж за обучение срещу заплащане ще се приемат кандидати, положили успешно теста по биология в МУ-Плевен, но некласирали се за местата по държавна поръчка. Право на кандидатстване имат и такива, положили успешно теста в друг университет и представили служебна бележка. Освен това, право за участие в класирането за платено обучение по бакалавърските програми имат и кандидати с успешно положен държавен зрелостен изпит по биология.

Кандидатите за платено обучение за бакалавърските програми  могат да подават документи от 8 до 12 август на ел. поща: ksk@mu-pleven.bg. Класирането на приетите студенти ще бъде обявено на 16 август, като при равен бал предимство ще имат кандидатите, положили успешно конкурсните изпити в МУ-Плевен. Записването на приетите студенти ще се извърши от 17 до 19 август в студентските канцеларии на факултетите „Здравни грижи“, „Обществено здраве“ и Медицински колеж.

Местата за платен прием по специалностите във факултетите и колежа са обявени на сайта на висшето училище в ПРИЕМ 2022:

http://www.mu-pleven.bg/index.php/bg/priem2022/bulgarian-students/4978-2018-08-08-13-36-52