Продължете към съдържанието

Нова магистърска програма в МУ-Плевен

„Икономика и организация на лечебните заведения“ стартира от академичната 2024-2025 година, за да предложи възможности за развитие на ключови умения в здравния мениджмънт.

Ректорите на Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) и Медицински университет – Плевен (МУ-Плевен) проф. д.ю.н. Борис Велчев и проф. д-р Добромир Димитров подписаха споразумение за стартиране на обучение по първата по рода си съвместна магистърска програма „Икономика и организация на лечебните заведения“.

Програмата е плод на партньорската работа на двата водещи университета от София и Плевен. Тя ще подготвя висококвалифицирани специалисти, които ще придобият солидни икономически познания и компетентности в областта на финансирането и в сферата на управлението на медицинските заведения.

На официалното събитие ректорът на МУ – Плевен проф. д-р Добромир Димитров каза: „Сътрудничеството между висшите училища чрез въвеждане на съвместни образователни програми е пътят на развитие във висшето образование. Чрез новата съвместна магистърската специалност „Икономика и организация на лечебните заведения“ ще надградим знанията и уменията на лекарите в управлението на болниците – по отношение на икономическите показатели, подбора на кадри, стратегиите за публичност и т.н.“