Продължете към съдържанието

Рекордните над 1000 кандидат-студенти за медицина и фармация ще се явят на изпита по биология и химия в МУ – Плевен

Над 1000 кандидат-студенти ще се явят на 5 юли 2022 г. на редовния присъствен изпит по биология и химия за магистърските специалности „Медицина“ и „Фармация“ в МУ-Плевен.

Общият брой на местата за прием по държавна поръчка за новата учебна 2022/2023 година в двете специалности е 161, от които 120 за „Медицина“ и 41 за „Фармация“. След запълването им, висшето училище ще обяви и прием на студенти платено обучение.

На 5 юли кандидатите ще заемат местата си в изпитните зали от 8 до 8.30 ч. Точно в 8.45 ч в зала „Асклепий” на Ректората ще бъдат изтеглени изпитните варианти по биология и химия. Това ще стане в присъствието на зам.-ректора по учебната дейност доц. д-р Соня Вълкова, председателите на комисиите за оценяване на конкурсните работи по биология и химия доц. Милена Атанасова и проф. Ангелина Стоянова, председателя на Техническата комисия за прием на кандидатстудентски документи Виржиния Лазарова и родители.

За втора поредна година кандидатстудентският изпит по биология и химия се провежда в един ден за специалностите „Медицина“ и „Фармация“. Изпитът е двукомпонентен с продължителност четири часа, без фиксиране на времето за представяне по двете дисциплини. За първи път в балообразуването от тази година ще участва оценката от Държавните зрелостни изпити /ДЗИ/ по български език и литература от дипломата за средно образование и утроените оценки от конкурсните изпити по биология и химия.

Максималният бал е 42 единици, а минималният бал – 24 единици. Класирането се извършва по реда на желанията и по низходящ ред на бала, като водещ критерий е редът на посочената специалност и след това балът.

Броят на кандидатите, които се явиха през м. април на предварителния изпит по биология и химия за магистърските специалности „Медицина“ и „Фармация“, също бе рекорден – 855.  Част от зрелостниците ще участват в класирането само с оценките от предварителната сесия, а при тези, които се явяват и на двата изпита, автоматично се взима по-високата оценка.

Повече информация кандидат-студентите могат да намерят на сайта на МУ-Плевен в ПРИЕМ 2022:

http://www.mu-pleven.bg/index.php/bg/priem2022