Продължете към съдържанието

Медицинският университет – Плевен е водещ партньор в концепция за инвестиции на „Стратегия „Единно здраве“ за Северозападен регион“

26 са  институциите, с които ще си партнира университетът за подобряване на общественото здраве, чрез телемедицина

Споразумение за партньорство и кандидатстване за финансиране на Концепция за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) за реализиране на „Стратегия „Единно здраве“ за Северозападен регион,  подписа днес в Медицински университет – Плевен (МУ-Плевен), ректорът му проф. д-р Добромир Димитров.

„Днес, е важен ден за регионалното здравеопазване, общините в региона, за ветеринарната медицина, НПО-а, както и за аграрния сектор“, с тези думи се обърна в началото на срещата ректорът към присъстващите партньори от 26 институции. Сред тях бяха директорът на УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ в Плевен, доц. д-р Цветан Луканов, управителите на общински лечебни заведения от Област Плевен, кметът на Община Плевен, Георг Спартански, кметовете на Общините Ловеч и Тетевен и други партньори, че днес е важен ден за регионалното здравеопазване.

„Ще ви запозная с проектът ни за интегрирани териториални инвестиции към МРРБ, който ще бъде входиран следващата седмица на 27 септември.  Концепцията за ИТИ „Стратегия „Единно здраве“ за Северозападен регион“ е на база подхода „Едно здраве“ на Европейския съюз, който представлява многосекторен и трансдисциплинарен подход, работещ на местно, регионално, национално и глобално ниво.  Концепцията е много сложно написана, тъй като програмата, като изискване е доста сложна, като се преплитат четири основно програми“, допълни ректорът.  И поясни, че целта на проекта е постигане на оптимални здравни резултати, въз основа на взаимовръзката между хората, животните, растенията и тяхната обща среда, допълни проф. д-р  Димитров.

„Концепцията включва проектни идеи с интегрирани мерки от секторите здравеопазване, образование и околна среда. Заложените в концепцията инвестиции ще кандидатстват за финансиране по Програма “Развитие на регионите“; Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“, Програма „Развитие на човешките ресурси“ и Програма „Образование“, каза проф. д-р Димитров. И допълни, че реализацията на концепцията за интегрирани териториални инвестиции за Северозападен регион на базата на стратегията за единно здраве на хората, животните и растенията ще се осъществи в доста направления. И каза, че сред тях е създаване на Факултет по ветеринарна медицина и клиника за дребни животни към МУ-Плевен, какъвто няма в Северна България. Обновяване на оборудването в болниците на територията на партньорските общини и създаване на кардиологични кабинети в общините без болници. Създаване на мобилни кабинети за осигуряване на здравна профилактика в отдалечените населени места. Телемедицина – осигуряване оборудване за дистанционно консултиране и диагностика на пациенти в по-малките населени места. Подобряване на градската среда чрез осигуряване на места за отдих и спорт в междублоковите пространства, детски площадки и паркове с акцент грижа за флората на градската среда и като превантивна мерка срещу сърдечно-съдови и онкологични заболявания. Целта е основните консултанти да са от УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ в Плевен, а с тях да има постоянна връзка.

Също така сред целите е и подобряване на енергийната ефективност в обществени сгради. Модернизация на базата за практически упражнения на учениците от Национална Професионална гимназия по ветеринарна медицина „Проф. Д. Димов“ гр. Ловеч. Провеждане на дуално обучение и кариерно ориентиране на учениците от Национална Професионална гимназия по ветеринарна медицина „Проф. Д. Димов“ – Ловеч. „Доста сме актуални, тъй като в парламента е подадено проекто-предложение за промени в закона за здравето и за регламентиране на дейността на телемедицината в България. Това е първото нещо, че ние сме актуални. Доказателство е и че темповете на изкуствения интелект са изключително бързи. В края на юли, тази година в списание Нейчър, е публикувана статия, която показва 100% успеваемост на диагностика от рак на белите дробове в САЩ, чрез рентгенография на гръден кош като са изследвани 160 хил. пациенти. Връзката с плевенският университет е, много тясна, тъй като една от компаниите, която е изработила проекта е наш технологичен партньор“, поясни проф. д-р Димитров.

Основният водещ партньор е Медицинският университет – Плевен, а партньорите са 26. Сред тях са Министерство на здравеопазването,  УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, Община Плевен,  Община Троян, МБАЛ – Троян ЕООД,  Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести – Троян ЕООД, Община Ловеч, МБАЛ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ АД – Ловеч, Община Никопол, МБАЛ – Никопол ЕООД, Община Белене, МБАЛ – Белене ЕООД, Община Левски, МБАЛ – Левски ЕООД, Община Кнежа, МБАЛ – Кнежа ЕООД, Община Искър, Община Пордим, Национална Професионална гимназия по ветеринарна медицина „Проф. Д. Димов“ – Ловеч, Център за компетентност по персонализирана медицина, 3D и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия, Сдружение с нестопанска цел „Асоциация на студентите-медици в България – Плевен“ (АСМБ – Плевен), Община Тетевен, МБАЛ – Тетевен ЕООД, Анкарски университет като асоцииран партньор, Глобал-Шоп – Георги Николов, ЗП Ивайло Георгиев Николов.

Проф. д-р Димитров поясни, че през периода 2021-2027 г. в България ще бъде прилаган интегриран териториален подход, с което се цели развитие на модел на партньорство и насърчаване на сътрудничеството между различни действащи лица на местно ниво – както между местните власти и другите заинтересовани страни, така и между отделните административни звена и публични институции. 

Общият индикативен бюджет на Концепцията за ИТИ „Стратегия „Единно здраве“ за Северозападен регион“ е в размер на 52 485 511 лв., а продължителността за изпълнение на концепцията е 36 месеца, а срокът за подаване на документите за кандидатстване е 27 септември. Очакванията са в рамките на няколко месеца да стане ясно дали ще бъде одобрен проекта и точно какво ще включва.