Продължете към съдържанието

Меморандум за партньорство с фондация „Хасуми“ за изследвания и лечение с автоложна терапевтична противоракова ваксина подписа ректорът на МУ-Плевен, проф. д-р Димитров

Договор за сътрудничество за съвместни изследвания в лечението с автоложната терапевтична противоракова ваксина (HITV) се подписа, на 19 октомври в Деня на българския лекар.

Подписите си под споразумението сложихаректораът на Медицински университет- Плевен проф. д-р Добромир Димитров и основателят на Международна изследователска фондация „Хасуми“ д-р Кеничиро Хасуми, д-р Джун Хасуми и директорът на „Хасуми“-България, Николай Черноземски. На церемонията присъстваше почетния ректор на МУ-Плевен акад. Григор Горчев, директорът на Научноизследователския институт проф. д-р Славчо Томов и акад. Богдан Петрунов, председател на Съвета на настоятелите на МУ-Плевен. Така с подписване на споразумението България ще е единствената страна от Източна Европа и втора в Европа, след Германия, в която ще се прилага противораковата ваксина на фондация „Хасуми“.

Преди подписване на договора ректорът проф. д-р Димитров, поздрави академичната общност с празника на българския лекар 19 октомври. И припомни, че фондация „Хасуми“ си партнира с МУ-Плевен от 2011 г.и много пъти са били гости в университета. Плевенският университет е втория център в Европа, в който ще се работи в областта на автоложната терапевтична противораковата ваксина, като първият е в Германия. „Много пъти представители на МУ-Плевен са посещавали Токио и болницата на фондация „Хасуми“. През всички тези години най-важните разговори, които са водени от акад. Горчев, проф. Томов и сега от мен, са как да се задълбочат партньорските ни отношения и ваксината на фондация „Хасуми“ да се прилага на български пациенти. Трябва да признаем, че през 2020г.беше финализиран един етап, как да бъде трансферирана автоложната ваксина у нас, но заради пандемията това не се случи“, каза ректорът. Той подчерта, че когато намеренията са сериозни нещата се случват. Проф. д-р Димитров, припомни, че през юни, тази година е посетил Япония, фондация „Хасуми“ и болниците заедно с посланика на България в страната на изгряващото слънце.

Тогава д-р Хасуми е потвърдил намеренията си да се подпише меморандум с университета за партньорство. Според него през следващите пет години ще бъде изградена инфраструктурата, медицинското оборудване, ще се обучат хората и ще започне прилагането на автоложната ваксина, поясни проф. д-р Димитров.  

Възможността за прилагане на метода за лечение чрез автоложната терапевтична противоракова ваксина според акад. Григор Горчев, почетен ректор на МУ – Плевен, ще бъде една голяма придобивка за всички онкоболни в България, които за съжаление никак не са малко, каза той по време на срещата. Те ще имат алтернатива за своето лечение, особено в напреднал стадий, отбеляза той.

Проф.д-р Славчо Томов, директор на Научноизследователския институт към университета, бе категоричен, че висшето училище разполага с материална база, обучени кадри и университетски болници на най-високо ниво, за да се работи с новия метод. Има безброй разработени имунологични подходи за лечение на рака, но този оригинален метод, който предлага проф. Хасуми е нещо ново, и се различава от известните до сега. Горд съм, че тук, в България, в плевенския университет той ще бъде въведен, подчерта акад. Богдан Петрунов, председател на Съвета на настоятелите на МУ-Плевен.

След подписване на договора д-р Кеничиро Хасуми заяви, че техниката, която предоставят, е уникална. “Фокусираме се върху всеки тумор и чрез директното инжектиране под контрола на прецизна компютърна томография се въвеждат дендритни клетки в тумора.  Така се постига ремисия в рамките на една година. 70-80 % от пациентите ни се повлияват, а целта ни е да бъдат лекувани дори болни в напреднал стадий“, каза д-р Хасуми.

В резултат от подписване на меморандума фондация „Хасуми“ ще прехвърли на МУ-Плевен своята технология и знания, свързани с имунотерапията на рака. Висшето училище ще предостави високотехнологичното си оборудване и необходимите човешки ресурси за провеждане на специализирани изследвания и развойна дейност в Центъра за компетентност по персонализирана медицина, 3D и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия „Леонардо да Винчи“.