Продължете към съдържанието

Медицинският университет в Плевен отбеляза празника си с тържествен академичен съвет и церемония по награждаване на преподаватели

С тържествен академичен съвет, който се проведе в зала Амброаз Парена Телекомуникационния ендоскопски център Медицинският университет в Плевен отбеляза 49-години от създаването си. Празникът на висшето училище се отбелязва на 31 октомври, тъй като през 1974 г. днешният университет е създаден като Медицински факултет към Медицинска академия – София. 

Честването се провежда в навечерието на 1 ноември – Деня на народните будители, а водещ на тържествения академичен съвет беше доц. д-р Галя Ставрева, зам.-ректор по научно-изследователската дейност. 

„Днес, будител е всеки човек, който обича народа си и делата му са свързани с осъществяване на обществено значима дейност. Това може да е съхраняване на българския език и традиция, оказване на безвъзмездна медицинска помощ, подкрепа на най-уязвимите групи от обществото, достъпно и съвременно образование“, каза в приветствието си по повод празника ректорът проф. д-р Добромир Димитров. И продължи, че живеем в сложни и динамични времена, времена на кризи, противопоставяне, на липса на ценности, дезинформация и фалшиви новини. „Ето защо повече от всякога имаме нужда от съвременни будители – обикновени хора като нас с критично мислене и търсещ дух, хора, посветени на образованието, на науката, на фактите и на познанието“, каза още ректорът. Той подчерта, че списъкът с будителите е отворен и „от нас зависи да го попълваме с нови имена, съвременните будители са сред нас и са едни от нас. На празника присъства и областният управител Виолета Иеремиева, която каза, че Медицинският университет е сърцето на Плевен, а преподавателите и студентите, са неговият пулс.

По повод 75-годишнината на Медицинския колеж при МУ-Плевен, директорът му проф. д-р Николай Колев връчи на ректора проф. д-р Димитров почетен плакет. 

На официална церемония по повод 49-годишнината от създаването на висшето училище бяха наградени преподаватели, израснали в академичното си развитие чрез придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности. За една година в Медицинския университет в Плевен броят на защитилите образователно-научна степен „доктор“ е 18 специалисти, на придобилите научна степен „доктор на науките“ – един; на заелите академичните длъжности „главен асистент“ – 14; „доцент“ – 11 и „професор“ – седем. Програмата за отбелязване на празника на МУ-Плевен включваше няколко значими събития, които се състояха през месец октомври. Сред тях са осмият Национален конгрес за млади гастроентеролози, организиран от Асоциацията на младите хепатогастроентеролози, юбилейна XX международна научна конференция за студенти и млади лекари под мотото „Дестинация: Красивият ум на лекаря“ и други.