Продължете към съдържанието

Маларията-опасна тропическа паразитоза

По данни на Световната здравна организация, маларията е една от най-разпространените заразни болести в световен мащаб. След ликвидацията на маларията през 1965 г. в нашата страна се регистрират само внесени случаи на това заболяване. Климатичните промени, засилващият се поток от имигранти, туристи и чуждестранни  студенти към България, повечето от които от страни с разпространена малария, създава риск от възстановяване на местната трансмисия.

С настъпването на потенциалния малариен сезон, който в нашата страна е от април до октомври се повишава рискът за заразяване на специфичните преносители (комарите от род Anopheles) и възникването на местни случаи на малария.

Причинители на маларията са пет вида маларийни плазмодии,  които паразитират в женските комари от род Анофелес. Инфекцията се внася в човешкия организъм по трансмисивен механизъм, посредством ухапване от малариен комар. Заболяването представлява инфекция на кръвта, предавана от комари от болни на здрави хора. Други механизми на предаване са трансплацентарният (при увредена плацента), предаване на инфекцията по време на раждане (отслояване на плацентата, смесване на кръвта на майката и на плода, както и при родова травма) и хемотрансфузонният (при кръвопреливане).

В началото клиничните прояви на болестта наподобяват грипоподобно състояние – отпадналост, главоболие, светлобоязън, болки в ставите и мускулите. Тези прояви обикновено отзвучават след 2 до 5 дни, след което започват типичните за маларията температурни пристъпи. В зависимост от вида на маларийния плазмодий, причинител на заболяването тези пристъпи се редуват през различен период от време – най – често през 1 или 2 дни. Започват с рязко повишаване на телесната температура до 40 – 41  C, студени тръпки по цялото тяло, последвани от чувство за непоносима горещина и обилно изпотяване.

Напомняме, че при пътуване в тропически страни с висока заболяемост от малария е наложително да бъдат взети редица профилактични мерки за предотвратяване развитието на заболяване.

Преди заминаване в тропическа страна е необходимо да се посети личния лекар, който да даде указания, относно средствата и начините за предпазване от малария и да посочи препарати и схеми за химио-профилактика и лечение. Таблиците за разпространение на маларията, рискът за заразяване, резистентност и препоръки за химиопрофилактика са публикувани в интернет страницата на НЦЗПБ, Отдел „Паразитология и тропическа медицина“.

По време на престоя се налага да се използват различни кремове и лосиони за обработване на откритите части на тялото против ухапване от комари.

Помещенията трябва да бъдат обработени с инсектицидни средства, по възможност прозорците да са замрежени!

След края на пътуването е задължително посещение при личния лекар и да се уведоми за пребиваването в тропическа страна!

При всяко неясно температурно състояние, се търси незабавно лекарска помощ и се съобщава на лекаря за посещение в тропическа страна!