Продължете към съдържанието

Фармацията е широкообхватна специалност, която засяга знания от различни сфери и предлага големи възможности за реализация

Чрез професията може да се грижим за пациентите, да участваме в разработването на нови подходи и терапии в лечението на социално-значими заболявания, казват двама от абсолвентите на Факултет „Фармация“ при МУ-Плевен 

Изграждането на новия факултет стартира през 2014 г.. Той е четвъртият факултет за университета, а с него се постигна стратегическата цел- разкриването на четвърто основно звено за вуза.  Официалното откриване на Факултета по „Фармация“ беше на 1 ноември 2018 г. с тържествена церемония. Първата програмна акредитация за специалност „Фармация“ е получена през 2019 г. с отлична оценка за срок от 6 години и с увеличен капацитет от 450 студенти. В новопостроената сграда са изградени и оборудвани със специализирана апаратура 15 учебни и 4 научни лаборатории, както и 6 лекционни зали. За текущата учебна година във Факултета се обучават общо 258 студенти – бъдещи магистър-фармацевти. По повод предстоящото дипломиране на втория випуск за разговор потърсихме дипломантите Михаела Тошева и Викторио Михайлов. Викторио, е завършил икономическа гимназия, но часовете по биология и химия са го насочили към сферата на фармацията. Михаела е от Враца и е завършила природо – математическа гимназия с профил биология и химия. Фармацията е избрала, тъй като майка й е аптекар, като тя й е показала благородството на професията. 

-Защо избрахте да изучават фармация­­­?  Не е тайна, че след медицината, тя е една от най -трудните специалности за обучение?

Викторио. От ученическите си години имам влечение към математическите науки, а фармацията е дисциплина, която предлага добра реализация в много сфери. Те включват целия жизнен цикъл на лекарствения продукт – от разработването на нови медикаменти, до производството и внедряването им.

Михаела. Избрах да уча фармация, защото е широкообхватна специалност, която засяга знания от различни сфери и предлага големи възможности за реализация. Дава ни възможност да се грижим за пациентите, чрез аптечната мрежа, а от друга да участваме в разработването на нови подходи и терапии в лечението на социално-значими заболявания.

-Какво ви мотивира да запишете да учите фармация? Имате ли близки, които практикуват професията?

Викторио. Близки и роднини, които са завършили фармация и са с дългогодишен опит в сферата. Те винаги са говорели с уважение и възхвала към професията, като най-вероятно това е повлияло на избора ми.

Михаела. Тъй като съм завършила биологичен профил, следващата логична стъпка беше да продължа обучението си в Медицинският университет. Да, също така майка ми е фармацевт с над 30 годишен стаж и тя ми е показала, колко важна и благородна е професията, но и колко важна част от веригата, която осигурява достъпа на пациентите до здравни грижи.  

-Как избрахте точно плевенският Медицински университет за образованието си?

-Викторио. Плевен, избрах, тъй като имах препоръки от приятели, които са учили тук. Те похвалиха качеството на образоването, материално – техническата база, в което сам се убедих при посещение в „Деня на отворени врати“, който се организира. Също така ме мотивира и факта, че завършилите Университета, се реализират успешно, не само в страната, но и в чужбина.

Михаела. Изпрах МУ-Плевен, заради новата техническа база, съвременното оборудване, както и заради големият процент на висококвалифицирани лекари, а вече и фармацевти, които са се обучавали в него и имат отлични отзиви за нивото в Университета.

Ако трябва да мотивирате ваши колеги да изберат специалността, как бихте го направили?

-Викторио. Фармацията е интересна дисциплина особено, ако имаш интерес към природните науки. Те биха имали добри условия първо на обучение, а след това и на труд. Фармацевтите са едни от най-достъпните здравни специалисти в цялата система.

-Михаела. Нашата здравна система има нужда от нови и висококвалифицирани кадри. Бих препоръчала на колегите да се запознаят с възможностите, тъй като фармацията предлага развитие в множество различни направления- болнична, социална фармация, разработване на лекарства, както и модерната клинична фармация. Важно е да се проучат възможностите и да преценят за тях ли е специалността, която от своя страна предлага много добра реализация.

-Вие завършихте втория випуск на Факултет „Фармация“ при МУ-Плевен. От тук насетне, накъде?

-Викторио. Имам интерес към научната работа, но все още е рано да се каже.

Михаела. Лично аз се интересувам от научната работа, като имам желание да предам знанията, които съм получила от преподавателите ми, на бъдещите студенти. Надявам се да стана част от академичният състав на Университета.