Продължете към съдържанието

Експертна група от Националната агенция за оценяване и акредитация посети  МУ-Плевен за оценяване на проекта за откриване на Факултет по ветеринарна медицина

Експертна група от Националната агенция за оценяване и акредитация посети МУ-Плевен в периода 3-5 юли 2024 г. Ръководител на групата е проф. д-р Магдалена Боновска от Института по микробиология към БАН с членове проф. Ангел Воденичаров от Тракийски университет – Стара Загора; доц. д-р Роман Петков от Лесотехнически университет – София; проф. д-р Владимир Хвърчилков от Русенски университет „Ангел Кънчев“ и проф. д-р Валентин Радев. Целта на експетното посещение бе да се оцени готовността на Висшето училище в Плевен за откриване на ново основно звано – Факултет по ветеринарна медицина.

Експертната група се срещна с Академичното ръководство, запозна се с комисията, изготвила доклада за разкриване на новия факултет и проведе поредица от срещи-разговори с научно-преподавателския състав на новосформирания факултет, с потребителите на кадри, с представителите на институциите, заинтересовани от разкриването на Факултета, както и с потенциални студенти, желаещи да изучават ветеринарна медицина и представители на Студентския сътев на МУ-Плевен.

Оценителите се запознаха с материалната база, с която ще разполага новия факултет – учебни зали, кабинети, лаборатории, клиники и опитни полета и ферми в гр. Пордим и с. Вълчитрън. Учебният процес за първите три години от обучението по специалност „Ветеринарна медицина“ /2025-2027 г./ ще се провежда в 5 лекционни зали и 15 семинарни и лабораторни зали. На студентите ще бъде  осигурен достъп до специализирани учебни лаборатории като зали за аутопсия, остеология, систематична анатомия, топографска анатомия, микробиологична лаборатория.

Две от лекционните зали и всички семинарни и лабораторни зали се намират в учебна база „Хаскел“ в гр. Пордим. Три от лекционните зали, които също ще бъдат предоставени на студентите от Факултета по ветеринарна медицина се намират във Втора Клинична база „Проф. д-р Марин Ганчев“. Студентите от Ветеринарния факултет ще могат да използват и общите структури, разположени на територията на Ректората на МУ-Плевен:

  • Модерна университетска библиотека
  • Телекомуникационен ендоскопски център
  • Издателски център
  • Открит и закрит спортен комплекс
  • Студентски общежития „Медик 1“ и „Медик 2“
  • Почивна станция „Видима“ в гр. Априлци и изнесен учебен център „Среброструй“ в с. Бохот.

леновете на експертната група от Националната агенция за оценяване и акредитация останаха изключително впечатлени от готовността на Висшето училище за откриване на нов Факултет по ветеринарна медицина с наличното оборудване и изградената инфраструктура.