Продължете към съдържанието

Едва 38% от българите са преминали през профилактичен преглед 2023 г., каза зам.-здравният министър доц. д-р Петко Стефановски на кръгла маса посметена на здравеопазването

Сред темите, които се дискутираха бяха инфраструктурата около лечебните заведения, запрашеността на въздуха и ваксинационния обхват

Кръгла маса по проблемите на здравеопазването и социалната политика се проведе в Плевен днес по инициатива на местната управа в лицето на председателя на Общинския съвет доц. д-р Иван Малкодански. На форума присъства зам.-министърът на здравеопазването доц. д-р Петко Стефановски, областният управител Виолета Иеремиева и нейният заместник Николай Абрашев, ректорът на Медицински университет – Плевен, проф. д-р Добромир Димитров, общински съветници, д-р Елза Пачева, началник-отдел „Здравеопазване и социални дейности“ в Община Плевен, експерти от Регионална дирекция за социално подпомагане – Плевен и Дирекция „Социално подпомагане“ – Плевен, лекари.

Доц. д-р Малкодански откри кръглата маса и представи принципите, на които трябва да отговаря развитието на системите на здравеопазване в европейски контекст, както и дейностите, свързани с опазване на здравето, според Националната програма за развитие „България`2030“. В нея основните приоритетни направления са промоция на здраве и превенция на заболяванията, здравна мрежа и разходна оптимизация. „Най-големият проблем на мнозина от сънародниците ни е, че те не са научени да полагат профилактично грижи за себе си и здравето си, не са на учени на това колко важна е превенцията. Затова повечето от хората търсят специалист едва тогава, когато се наложи да започнат лечение“, подчерта доц. д-р Малкодански.

„Искрено съм загрижен за това с какво бихме могли да помогнем и да подобрим здравеопазването на територията както на община Плевен, така и на цялата област“, каза доц. д-р Петко Стефановски. Той също акцентира като една от основните задачи на Министерство на здравеопазването да се работи върху профилактиката и превенцията на заболяванията, това не толкова да се лекуват вече появилите се болести, колкото да се предотврати тяхното развитие или да се открият в по-ранен етап. „Поради тази причина в началото на годината направихме промени и разширихме дейностите в т.нар. профилактичен пакет. Усилено работим, но мисля, че тук съвместно трябва да се случват нещата и с местните власти, за популяризиране на ваксинацията срещу рак на шийката на матката. Разширихме също и профилактичния пакет прегледи, от който може да се възползва всеки един български гражданин, но проучванията ни показват, че за миналата 2023 година едва около 38 процента от хората са осъществили това при своя общопрактикуващ лекар. Работим усилено с Националното сдружение на общопрактикуващите лекари, с Българския лекарски съюз, но самите граждани не участват активно в процеса, който е важен за самите тях“, каза още доц. д-р Стефановски.  

И акцентира на важността на електронното здравеопазване. „Разработваме активно Националната здравно-информационна система, в момента все повече лекари, болници, лаборатории и специалисти изпращат данни и работим върху електронното пациентско досие. Всеки може да има достъп до това досие чрез приложение „Здраве“ на мобилния си телефон. Отразени са резултатите от всички прегледи и изследвания, отразени са ваксинации, кръводарявания, хоспитализации, може да се следи дали наистина са извършени описани прегледи, включени са профилактичните прегледи. Ние, като министерство, работим активно, но ни трябва и помощ от Общината като основна единица на организация на нашето общество, една от най-важните брънки във веригата, която води до по-добро здравеопазване за всички ни“, подчерта доц. д-р Стефановски.

Ректорът на Медицинския университет проф. д-р Добромир Димитров постави въпросите за подобряване на инфраструктурата в районите около болниците в Плевен, да се работи в посока за намаляване на запрашеността в града и за подобряване на възможностите за ползване на градски транспорт, чрез удобни линии от общежитията до базите на висшето училище от студенти и докторанти.

По време на дискусията се направи и предложение за разкриване на ваксинационен кабинет за поставяне на ваксини срещу рак на шийката на матката в Плевен, да се провеждат обучения на личните лекари по тази тема, за да могат те на свой ред да запознават своите пациенти с предимствата на тази имунизация, да се говори и повече за нуждата от профилактика на здравето, особено сред децата и младежите.

По време на кръглата маса председателят на Постоянната комисия по здравеопазване към Общински съвет – Плевен, доц. д-р Бисер Борисов анонсира намерението на предстоящата в края на март сесия да бъде направена промяна в Наредба № 38 на Общински съвет – Плевен, за стимулиране на раждаемостта територията на територията на общината. Предложението ще е за увеличаване на размера на изплащаните еднократни парични помощи при раждане, осиновяване и отглеждане на деца на територията на община Плевен. Има идея и за финансово подпомагане на хората, на които им се налага да правят диализа. Друг проект, чиято реализация се обмисля, е за финансиране на профилактична програма на Община Плевен за превенция на социално значими заболявания.

След дискусията и обмяна на идеи, доц. д-р Иван Малкодански обяви, че ще се организират и проведат още срещи по подобие на днешната кръгла маса, тъй като това е начин да се свързват директно хората, които могат да намерят решение на проблемите. „На местно ниво трябва да сме пример за съвместна работа на всички по веригата на здравеопазването“, беше категоричен доц. д-р Малкодански.