Продължете към съдържанието

До 5 февруари се удължава грипната епидемия в област Плевен

С оглед задържане висока заболеваемост от грип на територията на област Плевен и епидемични стойности от 281.91 на 10 000 души население, Областния оперативен щаб за борба с грипа удължава грипна епидемия, след съгласуване с Главния държавен здравен инспектор до 5 февруари.

Мерките, които са въведени са преустановяване на плановите консултации на здрави бременни жени и деца. Преустановяване на всички профилактични прегледи, задължителни имунизации и реимунизации в област Плевен от АИППМП. Спиране на свижданията в лечебните заведения за болнична помощ и социалните институции за деца и възрастни на територията на област Плевен. Допускат се само изключения в някои ситуации /терминално болни/. Задължително носене на маска за лице в лечебните заведения от персонал и пациенти. Провеждане на стриктен ежедневен филтър в детските заведения и училища за недопускане на заболели от грип и ОРЗ. Засилена текуща дезинфекция двукратно дневно и често проветряване на помещенията.

Временните противоепидемични мерки, определени с настоящата заповед, ще бъдат променени в зависимост от развитието на епидемичната ситуация на територията на област Плевен. Заповедта е съобщена на областен управител на област Плевен, кметове на общини, началник РУО-Плевен, РЗОК-Плевен, директор на РДСП и ръководителите на лечебните и здравни заведения в областта за сведение и изпълнение и за създаване на необходимата организация за контрол по спазване на въведените противоепидемични мерки.