Продължете към съдържанието

Дарителска кампания за купуване на съвременна медицинска станция организира Община Гулянци

Община Гулянци е купила скенер за МБАЛ -Гулянци, през миналата година на стойност 230 000 лв. За Компютърния томограф е необходимо да бъде закупена допълнително лекарска работна станция със софтуер за реконструкции и обработка на образа.

„Посредством това допълнение ще се повиши значително диагностичната стойност и точността на резултатите от образната диагностика. Специалистът по образна диагностика ще има възможност за триизмерна пространствена обработка на снимките от всички органи в човешкото тяло“ , поясни д-р Андриян Яков, управител общинската болница. И продължи, че за закупуване на станцията и софтуера към нея  са нужни около 18000 лв.

За това апелът е, ако имате възможност да подпомогнете общинската болница, можете да го направите на банковата сметка на Община Гулянци:

Общинска Банка АД

IBAN BG43SOMB91308436323644

BIC SOMBBGSF

Код за вид плащане: 445100