Продължете към съдържанието

Безплатни прегледи за сърдечно-съдови заболявания стартира РЗИ-Ловеч

  • Новини

Безплатни скринингови прегледи и допълнителни консултации за сърдечно-съдови заболявания започва РЗИ-Ловеч.

Кампанията е във връзка с изпълнение на дейностите за 2023 г. по Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2021-2025 г., приета с Решение №552/28.07.2021 г. на Министерски съвет и Заповед №РД-01-457/11.08.2023 г. на Министъра на здравеопазването. За това РЗИ-Ловеч е сключила договори с Медицински център Ловеч и Медицински център Троян за извършване на дейности за ранно откриване на сърдечни заболявания. Ще се извършват скринингови прегледи на  лица над 18 г., включително с измерване на артериално налягане, изчисляване и оценка на Индекса на телесна маса и провеждане на изследвания съобразно утвърдената нормативна уредба в зависимост от възрастта на лицето. Също така, ако се налага ще се проведат и допълнителни консултации и изследвания от специалист кардиолог на лица измежду лицата по т. 1, подбрани по критерий „висок риск“. Кампанията е безплатна за желаещите и е с продължителност 18 септември – 20 ноември 2023 г. Прегледите ще се извършват по предварително обявен от лечебните заведения график и след предварително записване на телефони:

За МЦ-Ловеч – 068/677 238

За МЦ-Троян – 0670/60732