Продължете към съдържанието

3300 работещи в ЦСМП преминаха през обучение за квалификация

Около 3300 работещи в Центровете за спешна медицинска помощ са преминали през петдневно обучение по проекта ПУЛСС, до 18 март тази година. От14 до18 март в обучителния процес, който се осъществява в Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ, са се включили 82-ма служители от ЦСМП в Бургас, Варна, Враца, Кюстендил, Перник, Плевен, Пловдив, Русе и Шумен, съобщават от Министерство на здравеопазването.

Лекциите и практическите упражнения са водени от доказани български медици с богат професионален опит. На разположение на курсистите са били специализирани медицински манекени (симулатори), закупени със средства по проекта. В обучителната програма са  предвидени теоретични лекции за приложението на медицинския триаж и протоколи за поведение при пациенти със спешни състояния (респираторни нарушения, нарушения в циркулацията, травматични състояния, неврологични нарушения, интоксикации, спешни състояния в детската възраст и др.), както и практически упражнения, свързани с оценка на спешното състояние и прилагането на различни техники за осигуряване и поддържане на проходимост на дихателните пътища, кардиопулмонална ресусцитация и дефибрилация, мениджмънт на травмата, животоспасяващи и животоподдържащи техники при педиатрични пациенти и др.

В изпълнение на проекта надграждащи знания и умения за работа със спешни пациенти се очаква да получат около 7000 души от системата на спешната медицинска помощ. Веднага след екипите на центровете за спешна помощ курсове ще преминат и работещите в спешните отделения на държавните болници. Отново по линия ПУЛСС всички 170 филиала на 27-те центъра за спешна медицинска помощ в страната вече са оборудвани с нови компютърни конфигурации, допълват от министерството.

Основната цел на проекта ПУЛСС е подобряване качеството на предоставяната спешна медицинска помощ чрез инвестиции в човешкия капитал. Общият му бюджет възлиза на 7 млн. лв., които са 100% безвъзмездна финансова помощ. Проектът е удължаван многократно, а настоящият му краен срок е 31 декември 2022 г.