Продължете към съдържанието

30 годишен юбилей отбелязва Българската лига по хипертония

За честването се организира и голям научен форум

ARTERIALE 2022–Хипертония в сърцето на многообразието“ под този наслов ще се проведе голям научен форум, посветен на 30-та годишнина на Българската Лига по хипертония (БЛХ). Проявата ще бъде в хибриден формат –присъствено в СОФИЯ ТЕХ ПАРК и онлайн, в периода 30 юни –3 юли 2022 г., информират организаторите.

Научната програма на форума е насочена към широк кръг специалисти –общопрактикуващи лекари, кардиолози, невролози, ендокринолози, нефролози и специалисти в областта на вътрешната и съдовата медицина.

Първия подобен форум през 2020 г. предизвика голям интерес и в него взеха участие над 500 колеги, припомнят от БЛХ.

Тази година повод за гордост е включването на форума „ARTERIALE 2022 –Хипертония в сърцето на многообразието“ в списъка с научни форуми, одобрени от Европейското дружество по хипертония (ESH).В научната програма ще вземат участие редица видни български и чуждестранни лектори,в това число настоящият президент на Европейското дружество по хипертония (ESH) проф. Райнхолд Кройц, бившият президент на дружеството и водещи европейски специалисти в тази област.

Научната програма на форума включва теми, които отразяват разнообразни аспекти на артериалната хипертония (АХ) като: Фенотипове на АХ, Извънофисно артериално налягане, АХ и увреда на таргетни органи, Клинични пътища при АХ и съпътстваща патология, Кардиометаболитна грижа, Поведение при специфични групи, Мултимодална образна диагностика, Нефармакологични и фармакологични методи за повлияване, Отворени въпроси в профилактиката и лечението.

По време на събитето ще бъдат проведени дискусии по отделни тема, ще бъдат представени клинични случаи, организирани са и обучителни модули.

В програмата са включени и съвместни сесии с European Society of Hypertension и International Society of Vascular Health.

По време на събитието ще бъде организирана съпътстваща изложба на водещи фармацевтични и инструментални фирми, които ще представят най-новите си продукти в помощ на медицинските специалисти.

Актуална информация за форума, както и научната програма ще бъдат достъпни на сайта на БЛХ: https://hypertension.bg/