Продължете към съдържанието

Близо 200 анестезиолози от цялата страна се събраха в Панагюрище за научната конференция „Септични състояния и интензивно лечение“

Специалистите обсъдиха персонализирания подход при септични пациенти и тенденциите в употребата на антибиотици. Събитието се организира от МУ-Пловдив и МБАЛ „Уни Хоспитал“.

Близо 200 анестезиолози от цяла България изпълниха зала „Луда Яна“ в гр. Панагюрище за научната конференция „Септични състояния и интензивно лечение“. Начало на събитието дадоха организаторите от МБАЛ „Уни Хоспитал“ в лицето на д-р Ангел Проданов, прокурист и директор „Лечебна дейност и качество“ в болницата и от Медицински университет – Пловдив – проф. Чавдар Стефанов, ръководител на Катедрата по анестезиология, спешна и интензивна медицина на МУ – Пловдив.

Д-р Проданов пожела успех на събитието и определи огромния интерес към събитието като потвърждение за актуалността и важността на избраната тема: „Уверен съм, че с участието си всички лектори ще допринесат за генерирането на високо експертни тези в рамките на форума по тази изключително важна и сериозна тема. Благодаря на всички колеги тук, че с професионалното си мнение и експертиза ще разширят експертната платформа на форума“.

„Бих искал да се обърна с благодарност за подкрепата, участието и приноса на всеки един от Вас. Ще имаме възможност да се запознаем  с достиженията, научните данни и практическите приложения по темата септични състояния и интензивно лечение. Благодаря и на спонсорите на събитието за помощта, която ни позволява да организираме и проведем конференцията по най-ползотворния начин“, заяви проф. Чавдар Стефанов в приветствените си думи.

Научната програма откри проф. д-р Вилиан Платиканов, дм – УМБАЛ „Света Марина“, Варна с презентацията си на тема „Анестезиология и интензивно лечение – защо, кога, какво, как… през XXI век“, а в рамките на събитието бяха включени още темите за:

 • Катетър-свързани инфекции
 • Колонизация с полирезистентни микроорганизми и деконтаминация на ГИТ в интензивното отделение
 • Електрическа импедансна томография на бял дроб при пациенти с пневмония и сепсис
 • Метаболитна и субстратна поддръжка при сепсис
 • Метаболитен телесен модел при пациенти с тежка ЧМТ и сепсис
 • Персонализиран подход при септични пациенти
 • Биоимпедансен анализ и инфузионна терапия при сепсис
 • Оценка на екстраваскуларната вода в белия дроб при сепсис
 • Вазопресори при септичен шок
 • Белодробен микробиом и пневмония
 • Персонализиран подход за определяне нивото на интерес при електро-импедансна томография на
 • бял дроб
 • Съвременни аспекти на бързата микробиологична диагностика и антибиотичната резистентност в страната и Европа при инвазивни бактерии, вкл. причинители на инфекции на кръвта
 • Белодробна ехография в интензивното отделение
 • Титин – саркопения при Сепсис

Финал на събитието поставиха д-р Дончо Ташков от МБАЛ “Уни Хоспитал”- Панагюрище и д-р Емил Митковски, дм, УМБАЛ „Св. Георги“, Пловдив с темата „Про-Кон дебат – инвазивен и/или неинвазивен хемодинамичен мониторинг“, които с помощта на приложението Mentimeter ангажираха публиката с оценка и гласуване в реално време.

Събитието се провежда в Панагюрище за втора поредна година. Първото издание на научния форум събра над 120 анестезиолози и бе посветено на антибиотичната политика и резистентност в пост-КОВИД ерата.