Продължете към съдържанието

гама нож

Национален форум на медицинските физици в лъчелечението се проведе в Плевен

Домакин беше болница „Сърце и Мозък“ Над 60 медицински физици и специалисти, ангажирани в лъчелечението от почти всички лъчетерапевтични центрове… Прочетете повече »Национален форум на медицинските физици в лъчелечението се проведе в Плевен